Regulamin odznaki zostanie udostępniony w lutym 2021.