Aby przystąpić do PTTK należy:

Obecnie składki roczne wynoszą:

Osoby uprawnione do składki: