Strona poświęcona Ogólnopolskiemu Młodzieżowemu Turniejowi Turystyczno-Krajoznawczemu. Strona w budowie.