Koła

Koło nr 1

Koło zrzeszające zuchy z 1 Gromady Zuchowej z Mińska Mazowieckiego działającej przy Hufcu ZHP „Mazowsze”

Koło nr 6

Koło zrzeszające harcerzy i zuchy z 6 Gromady Zuchowej oraz 6 Drużyny Harcerskiej „Grodzianie” z Mrozów działające w Szczepie im. Zbigniewa Nienackiego

Koło nr 33

Koło zrzeszające harcerzy z 33 Turystyczno-Krajoznawczej Harcerskiej Drużyny Odkrywców „Włóczykije” z Górek działającej w Szczepie Harcerskim im. Zbigniewa Nienackiego.

Koło nr 302

Koło zrzeszające harcerki z Wielopoziomowej Drużyny Harcerek VIA im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej z Mińska Mazowieckiego działającej przy Szczepie Harcerskim im. Zbigniewa Nienackiego

Koło nr 303

Koło zrzeszające harcerzy z 303 Turystyczno-Krajoznawczej Wielopoziomwej Drużyny Harcerskiej im. Andrzeja Małkowskiego z Mińska Mazowieckiego działającej w Szczepie Harcerskim im. Zbigniewa Nienackiego.

Kluby

Harcerski Klub Turystyczny Mobilek

Klub powstał w 2011 przy Szczepie Harcerskim im. Zbigniewa Nienackiego początkowo jako Klub specjalnościowy przy Hufcu ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim.

E-mail: hktmobilek@gmail.com