Zarząd Oddziału

Prezes
Skarbnik
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz

Joanna Sawicka
Dariusz Jackiewicz
Szymon Gazda
Adrianna Kałuska
Rafał Kałuski

Komisja Rewizyjna

Prezes
Wiceprezes
Sekretarz

Damian Murach
Olga Pechcin
Grzegorz Gruba